không người lái

Thử nghiệm xe tự lái tại thành phố... giả

Thử nghiệm xe tự lái tại thành phố... giả

VTV.vn - Một thành phố mô phỏng tại Michigan được thiết kế nhằm mục đích chạy thử những chiếc xe tự lái.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive