TV& VIDEO

Khu công nghệ cao

Khởi động Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

Khởi động Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

VTV.vn - Đây là dự án viện trợ không hoàn lại có quy mô lớn nhất của Hàn Quốc dành cho Việt Nam. Sự kiện do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các Bộ ngành liên quan tổ chức.