TV& VIDEO

khu công nghiệp kaesong

Hàn Quốc đề xuất nối lại hoạt động Kaesong

Hàn Quốc đề xuất nối lại hoạt động Kaesong

VTV.vn - Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc được chỉ định Cho Myoung-gyun tuyên bố việc nối lại hoạt động tại khu công nghiệp chung Kaesong giữa Triều Tiên và Hàn Quốc là cần thiết.