TV& VIDEO

khu dự trữ sinh quyển

Phát hiện gần 400 loài sinh vật mới ở Amazon

Phát hiện gần 400 loài sinh vật mới ở Amazon

VTV.vn - Các nhà nghiên cứu thông báo đã phát hiện 381 loại sinh vật mới tại rừng Amazon.