TV& VIDEO

Khu Kinh tế Dung Quất

Giao mặt bằng dự án tại khu kinh tế Dung Quất trước 30/6

Giao mặt bằng dự án tại khu kinh tế Dung Quất trước 30/6

VTV.vn - Tỉnh Quảng Ngãi đang tập trung đẩy nhanh tiến độ, giải phóng mặt bằng, thủ tục hành chính để các dự án lớn tại khu kinh tế Dung Quất có thể triển khai sớm.