TV& VIDEO

khu nghỉ dưỡng sang trọng

Giải thưởng Du lịch thế giới 2017: Năm bội thu của du lịch Việt Nam

Giải thưởng Du lịch thế giới 2017: Năm bội thu của du lịch Việt Nam

VTV.vn - Tối 10/12 thực sự là một đêm hội với du lịch Việt Nam khi chiếm lĩnh giải thưởng ở 3 hạng mục quan trọng nhất của Giải thưởng Du lịch thế giới.