TV& VIDEO

khu tự do

Thượng Hải liệu có vượt mặt Hong Kong?

Thượng Hải liệu có vượt mặt Hong Kong?

 Với việc thành lập Khu tự do thương mại Thượng Hải, một số quan điểm cho rằng, sẽ đến một ngày Thượng Hải sẽ vượt qua Hong Kong, trở thành trung tâm tài chính châu Á. Nhưng với nhiều người khác, khả năng này vẫn chỉ là một câu hỏi: Liệu nó có thể xảy ra?