TV& VIDEO

khu vực Bắc Bộ

Gần 20% tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân đã có nước

Gần 20% tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân đã có nước

VTV.vn - Cho đến thời điểm này, các địa phương đã lấy được nước cho hơn 100.000 ha, tương đương 20% tổng diện tích gieo trồng.