khu vực công

Xu hướng tư nhân tham gia vận hành, phát triển đặc khu

Xu hướng tư nhân tham gia vận hành, phát triển đặc khu

VTV.vn - Sự tham gia của khu vực tư nhân cũng tăng cường sự minh bạch và kiểm soát tốt hơn trong quá trình phát triển đặc khu.