TV& VIDEO

khu vực nguy hiểm

Công điện khẩn ứng phó với áp thấp nhiệt đới

Công điện khẩn ứng phó với áp thấp nhiệt đới

VTV.vn - Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã ra công điện khẩn yêu cầu chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới.