TV& VIDEO

khu vực Tây Nguyên

Trên 3.200 doanh nghiệp thành lập mới ở khu vực Tây Nguyên

Trên 3.200 doanh nghiệp thành lập mới ở khu vực Tây Nguyên

VTV.vn - Theo Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, năm 2017, các tỉnh Tây Nguyên đã thành lập mới thêm 3.256 doanh nghiệp.