TV& VIDEO

khủng hoảng chính trị

60 năm Hiệp ước Rome và những thử thách sống còn với EU

60 năm Hiệp ước Rome và những thử thách sống còn với EU

VTV.vn - Cách đây đúng 60 năm, ngày 25/3/1957, 6 quốc gia nước châu Âu ký Hiệp ước Rome, tạo lập Cộng đồng Kinh tế châu Âu, tiền thân của Liên minh châu Âu ngày nay.