TV& VIDEO

khủng hoảng kinh tế

Những nghịch lý về thực trạng vô gia cư trên thế giới

Những nghịch lý về thực trạng vô gia cư trên thế giới

VTV.vn - Có việc làm vẫn trở thành người vô gia cư; đất nước gần 30 năm không suy thoái nhưng tình trạng vô gia cư vẫn tăng mạnh là những nghịch lý vẫn diễn ra ở nhiều quốc gia.