TV& VIDEO

khủng hoảng lương thực

76 triệu người cần cứu trợ lương thực khẩn cấp trong năm 2018

76 triệu người cần cứu trợ lương thực khẩn cấp trong năm 2018

VTV.vn - Khoảng 76 triệu người trên thế giới sẽ cần được hỗ trợ lương thực khẩn cấp trong năm 2018. Con số này đã tăng 60% chỉ sau 3 năm.