TV& VIDEO

khủng hoảng nhân đạo

Syria: 270.000 người sơ tán từ Raqqa cần cứu trợ khẩn cấp

Syria: 270.000 người sơ tán từ Raqqa cần cứu trợ khẩn cấp

VTV.vn - Tại Syria, người dân ở thành phố Raqqa đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Ước tính, 270.000 người sơ tán từ Raqqa đang cần cứu trợ khẩn cấp.