khuyến cáo người dân

Khuyến cáo người dân Tây Nguyên chủ động phòng tránh các hiện tượng thời tiết cực đoan

Khuyến cáo người dân Tây Nguyên chủ động phòng tránh các hiện tượng thời tiết cực đoan

VTV.vn - Hiện nay, tại các tỉnh Tây Nguyên cũng như tỉnh Đắk Lắk đang chuyển sang mùa mưa, do đó thường xuyên xuất hiện những hiện tượng thời tiết cực đoan, nguy hiểm.