khuyến cáo

Khuyến cáo công dân Việt Nam hạn chế đến Indonesia

Khuyến cáo công dân Việt Nam hạn chế đến Indonesia

VTV.vn - Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam nếu không có việc cần thiết nên hạn chế đến Indonesia vào thời điểm này.