TV& VIDEO

Khuyến mãi du lịch

TP.HCM khuyến mãi du lịch hè 2017

TP.HCM khuyến mãi du lịch hè 2017

VTV.vn - Các đơn vị du lịch tại TP.HCM sẽ liên tục triển khai những sản phẩm mới và chương trình khuyến mãi du lịch dành cho mùa hè.