TV& VIDEO

Ki-ốt

Người dân Hà Tĩnh không mặn mà với ki-ốt kiểm nghiệm thực phẩm

Người dân Hà Tĩnh không mặn mà với ki-ốt kiểm nghiệm thực phẩm

VTV.vn - Việc người dân Hà Tĩnh chưa mặn mà với ki-ốt kiểm nghiệm thực phẩm càng tạo kẽ hở cho thực phẩm bẩn tồn tại trong chợ. Vì sao người dân không ủng hộ việc này?