TV& VIDEO

kích cầu du lịch

Thừa Thiên Huế: Hiệu quả từ các chương trình xã hội hóa du lịch

Thừa Thiên Huế: Hiệu quả từ các chương trình xã hội hóa du lịch

VTV.vn - Công tác xã hội hóa du lịch nhằm tranh thủ các nguồn lực của xã hội đã góp phần từng bước thay đổi diện mạo của ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế.