TV& VIDEO

kích cầu du lịch

Dùng bản sắc Việt kích cầu du lịch

Dùng bản sắc Việt kích cầu du lịch

VTV.vn - Không hẹn mà gặp, các sự kiện văn hóa ghi dấu ấn, bản sắc Việt Nam với bạn bè quốc tế dạo gần đây đều khai thác các giá trị truyền thống, tưởng đã "lỗi thời xưa cũ".