TV& VIDEO

kích động bạo lực

Trung Đông năm 2017: Chia rẽ và hàn gắn

Trung Đông năm 2017: Chia rẽ và hàn gắn

VTV.vn - Năm 2017 được đánh giá là năm đỉnh điểm của những nghi kỵ tại Trung Đông khi những cuộc khủng hoảng cũ chưa qua, đã lại nảy sinh những cuộc khủng hoảng mới.