TV& VIDEO

kích động bạo lực

Myanmar nỗ lực ổn định tình hình bang Rakhine

Myanmar nỗ lực ổn định tình hình bang Rakhine

VTV.vn - Các hoạt động hỗ trợ nhân đạo sẽ được Chính phủ Myanmar phối hợp với Hội Chữ Thập đỏ triển khai tới toàn bộ người vô gia cư, không phân biệt sắc tộc hay tôn giáo.