TV& VIDEO

kịch

Trải nghiệm cùng sân khấu ứng tác

Trải nghiệm cùng sân khấu ứng tác

VTV.vn - Bắt đầu từ ngày 6/10, vào thứ 5 hàng tuần, khóa học “Sân khấu tái hiện” dành cho các bạn trẻ yêu thích diễn xuất sân khấu sẽ diễn ra tại BlackBox, 56 Nguyễn Khuyến.