TV& VIDEO

kiểm điểm

Gia Lai: Kiểm điểm cán bộ vắng mặt ngày đầu làm việc của năm mới

Gia Lai: Kiểm điểm cán bộ vắng mặt ngày đầu làm việc của năm mới

VTV.vn - UBND huyện Ia Grai yêu cầu các xã có Chủ tịch, Phó chủ tịch, công chức vắng mặt trong ngày đầu tiên đi làm của năm mới phải tổ chức họp kiểm điểm.