kiểm định chất lượng giáo dục

Bộ GD - ĐT sẽ "chấm điểm" chất lượng trường đại học như thế nào?

Bộ GD - ĐT sẽ "chấm điểm" chất lượng trường đại học như thế nào?

VTV.vn - Bộ GD - ĐT vừa công bố Thông tư Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học, bao gồm 25 tiêu chuẩn, 111 tiêu chí.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive