TV& VIDEO

kiểm định chất lượng giáo dục

Bộ GD - ĐT sẽ "chấm điểm" chất lượng trường đại học như thế nào?

Bộ GD - ĐT sẽ "chấm điểm" chất lượng trường đại học như thế nào?

VTV.vn - Bộ GD - ĐT vừa công bố Thông tư Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học, bao gồm 25 tiêu chuẩn, 111 tiêu chí.