TV& VIDEO

kiểm định chất lượng giáo dục

Học viện Nông nghiệp Việt Nam đạt kiểm định chất lượng giáo dục

Học viện Nông nghiệp Việt Nam đạt kiểm định chất lượng giáo dục

VTV.vn - Sáng nay (12/10), Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đã trao chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam.