TV& VIDEO

kiểm định khí thải xe máy

Xe máy sẽ phải kiểm định khí thải với mức phí đến 150.000 đồng

Xe máy sẽ phải kiểm định khí thải với mức phí đến 150.000 đồng

VTV.vn -Dự thảo về lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với mô tô, xe máy của Bộ GTVT sẽ được thực hiện tại 5 TP lớn với mức phí kiểm định từ 100.000-150.000 đồng/lần/xe/2 năm.