TV& VIDEO

kiểm định phương tiện

Đề xuất bỏ tem phí sử dụng đường bộ

Đề xuất bỏ tem phí sử dụng đường bộ

VTV.vn - Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa đề xuất bỏ tem nộp phí sử dụng đường bộ dán trên kính xe ô tô.