TV& VIDEO

kiểm định xe cơ giới

Xe dưới 16 chỗ thiếu bình cứu hỏa vẫn được đăng kiểm

Xe dưới 16 chỗ thiếu bình cứu hỏa vẫn được đăng kiểm

VTV.vn - Theo đại diện Cục Đăng kiểm, xe ô tô dưới 16 chỗ thiếu bình cứu hỏa vẫn được đăng kiểm.