TV& VIDEO

kiểm ngư việt nam

Đoàn đại biểu TP. Hồ Chí Minh thăm Nhật Bản

Đoàn đại biểu TP. Hồ Chí Minh thăm Nhật Bản

Ngày 7/10, đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu đoàn đại biểu TP. Hồ Chí Minh đã có chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản.