kiểm soát quyền lực

Nhiều đổi mới trong công tác cán bộ

Nhiều đổi mới trong công tác cán bộ

VTV.vn - Nghị quyết xác định tiếp tục nghiên cứu, thực hiện thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ, sở, phòng.