kiểm soát vé

Các ga lớn thí điểm soát vé tàu tự động

Các ga lớn thí điểm soát vé tàu tự động

VTV.vn - Trong tháng 11 tới, các ga Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM sẽ thử nghiệm hệ thống soát vé tự động.