TV& VIDEO

kiểm tra an toàn thực phẩm

Chương trình Bữa ăn an toàn - Sự lựa chọn của nhiều gia đình ở Hà Nội

Chương trình Bữa ăn an toàn - Sự lựa chọn của nhiều gia đình ở Hà Nội

VTV.vn - Được đặt tại các chân chung cư, những gian hàng của chương trình Bữa ăn an toàn đón rất đông người tiêu dùng, bởi 100% thực phẩm đều được dán tem truy xuất nguồn gốc.