TV& VIDEO

kiểm tra an toàn thực phẩm

Lập 6 đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Trung thu

Lập 6 đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Trung thu

VTV.vn - Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ thành lập 6 đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu.