TV& VIDEO

kiểm tra an toàn thực phẩm

Hơn 90% thủ tục kiểm tra an toàn thực phẩm sẽ được cắt giảm

Hơn 90% thủ tục kiểm tra an toàn thực phẩm sẽ được cắt giảm

VTV.vn - Lần đầu tiên, các doanh nghiệp sẽ được tự công bố chất lượng sản phẩm. 95% các sản phẩm nhập về sẽ không phải kiểm tra an toàn thực phẩm.