kiểm tra an toàn thực phẩm

An toàn thực phẩm: Kêu gọi lương tri của người sản xuất

An toàn thực phẩm: Kêu gọi lương tri của người sản xuất

VTV.vn - Các đại biểu Quốc hội đặt vấn đề làm thế nào để xử lý nghiêm những sai phạm về an toàn thực phẩm và kêu gọi lương tri của những người sản xuất thực phẩm.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive