TV& VIDEO

kiểm tra chuyên ngành

Sẽ sửa nhiều nghị định để đơn giản hóa, cắt giảm điều kiện kinh doanh

Sẽ sửa nhiều nghị định để đơn giản hóa, cắt giảm điều kiện kinh doanh

VTV.vn - Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành liên quan xây dựng phương án cắt giảm điều kiện kinh doanh theo hướng một nghị định sửa nhiều nghị định.