TV& VIDEO

kiểm tra chuyên ngành

DN mất 30 triệu ngày công, 14.000 tỷ đồng/năm vì kiểm tra chuyên ngành

DN mất 30 triệu ngày công, 14.000 tỷ đồng/năm vì kiểm tra chuyên ngành

VTV.vn - Để thực hiện các thủ tục kiểm tra chuyên ngành, DN phải bỏ ra 30 triệu ngày công và khoảng 14.000 tỷ đồng mỗi năm.