TV& VIDEO

kiểm tra ma túy

Nga sẽ kiểm tra ma túy bắt buộc trong trường học

Nga sẽ kiểm tra ma túy bắt buộc trong trường học

VTV.vn - Kiểm tra ma tuý có thể sẽ là biện pháp bắt buộc được thực hiện tại tất cả các trường học ở Liên bang Nga trong thời gian tới đây.