TV& VIDEO

kiểm tra sau thông quan

Tổng cục Hải quan tạm đình chỉ chức vụ một Cục trưởng

Tổng cục Hải quan tạm đình chỉ chức vụ một Cục trưởng

VTV.vn - Lãnh đạo Tổng cục Hải quan xác nhận đã tạm đình chỉ chức vụ của Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan.