kiểm tra sau thông quan

Tổng cục Hải quan tạm đình chỉ chức vụ một Cục trưởng

Tổng cục Hải quan tạm đình chỉ chức vụ một Cục trưởng

VTV.vn - Lãnh đạo Tổng cục Hải quan xác nhận đã tạm đình chỉ chức vụ của Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive