kiểm tra tải trọng

Hơn 17.000 phương tiện vi phạm tải trọng 6 tháng đầu năm

Hơn 17.000 phương tiện vi phạm tải trọng 6 tháng đầu năm

VTV.vn - Theo Tổng cục Đường bộ, trong 6 tháng đầu năm, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý hơn 17.200 phương tiện vi phạm tải trọng, tước hơn 5.500 giấy phép lái xe.