TV& VIDEO

kiến thức pháp luật

Lâm Đồng: Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông

Lâm Đồng: Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông

Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông có sự tham gia của hơn 1.000 đoàn viên thanh niên đến từ các trường đại học, cao đẳng, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.