TV& VIDEO

kiện toàn bộ máy

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV: Kỳ vọng cải cách tổ chức bộ máy

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV: Kỳ vọng cải cách tổ chức bộ máy

VTV.vn - Bên cạnh kinh tế - xã hội, một nội dung thu hút được sự quan tâm lớn của cử tri sẽ được Quốc hội bàn thảo kỳ này là việc cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước.