kim loại nặng

Sẽ lấy mẫu nước uống đóng chai để xét nghiệm

Sẽ lấy mẫu nước uống đóng chai để xét nghiệm

VTV.vn - Mỗi thành phố sẽ lấy từ 10-12 mẫu để xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm phải báo cáo trước ngày 31/3.