TV& VIDEO

kim ngạch nhập khẩu

Nhập siêu từ Hàn Quốc vượt Trung Quốc

Nhập siêu từ Hàn Quốc vượt Trung Quốc

VTV.vn - Trong tháng 1, Việt Nam nhập siêu từ Hàn Quốc khoảng 2,9 tỷ USD. Trong khi đó, nhập siêu từ Trung Quốc chỉ khoảng 1,18 tỷ USD.