TV& VIDEO

kim ngạch nhập khẩu

10 tháng, Việt Nam xuất siêu hơn 1 tỷ USD

10 tháng, Việt Nam xuất siêu hơn 1 tỷ USD

VTV.vn - Theo số liệu Tổng cục Hải quan vừa công bố, cán cân thương mại hàng hóa của cả nước từ đầu năm đến hết giữa tháng 10 đã đạt mức thặng dư gần 1,1 tỷ USD.