TV& VIDEO

kim ngạch xuất khẩu dệt may

Dệt may tiết kiệm hơn 1 tỷ USD tiền thuế nhờ TPP

Dệt may tiết kiệm hơn 1 tỷ USD tiền thuế nhờ TPP

VTV.vn - Hàng dệt may của Việt Nam có thể tiết kiệm được hơn 1 tỷ USD tiền thuế xuất khẩu vào Hoa Kỳ khi TPP có hiệu lực.