TV& VIDEO

kim ngạch xuất nhập khẩu

Chuyên gia Nga đánh giá kinh tế Việt Nam phát triển ngoạn mục

Chuyên gia Nga đánh giá kinh tế Việt Nam phát triển ngoạn mục

VTV.vn - Năm 2017 trở thành năm thành công nhất của nền kinh tế Việt Nam trong thập kỷ qua với những kết quả ấn tượng đạt được trong nhiều lĩnh vực.