TV& VIDEO

kim so hyun

Kim So Hyun đầu quân về công ty mới

Kim So Hyun đầu quân về công ty mới

VTV.vn - Loen Entertainment sẽ là công ty quản lý mới của Kim So Hyun.