TV& VIDEO

kim tiêm

Hạn chế lây nhiễm HIV, Mỹ lắp đặt nhiều máy bán kim tiêm tự động

Hạn chế lây nhiễm HIV, Mỹ lắp đặt nhiều máy bán kim tiêm tự động

VTV.vn - Nhằm giảm thiểu tình trạng lây nhiễm bệnh do sử dụng chung kim tiêm, các cán bộ của Sở Y tế Las Vegas, Mỹ, đã cho cài đặt nhiều máy bán kim tiêm tự động.