TV& VIDEO

kimono

Nhà báo Nguyễn Huy Minh và “Tìm lại con đường tơ lụa trên Biển Đông”

Nhà báo Nguyễn Huy Minh và “Tìm lại con đường tơ lụa trên Biển Đông”

Nhiều người từng biết đến một Nhà báo Nguyễn Huy Minh rắn rỏi, xông pha tuyến đầu, với các phóng sự ký sự đánh những dấu mốc đáng ghi nhận trong làng phóng sự Việt Nam. Mới đây, anh vừa cho ra mắt cuốn: “Tìm lại con đường tơ lụa trên Biển Đông”.