TV& VIDEO

Kinh đô ánh sáng

Pháp: Nạn nhân của ô nhiễm không khí đâm đơn kiện chính phủ

Pháp: Nạn nhân của ô nhiễm không khí đâm đơn kiện chính phủ

VTV.vn - Lần đầu tiên, hơn 30 người dân tại Paris đã đâm đơn kiện chính phủ Pháp vì đã không có những biện pháp hiệu quả để bảo vệ người dân khỏi ô nhiễm không khí.