TV& VIDEO

kinh doanh ăn uống

Tổng kiểm tra thuế hộ kinh doanh ăn uống

Tổng kiểm tra thuế hộ kinh doanh ăn uống

VTV.vn - Theo kế hoạch, trong thời gian tới, Cục Thuế Hà Nội sẽ tổng kiểm tra thuế hộ kinh doanh ăn uống.