TV& VIDEO

kinh doanh qua mạng

Singapore thu thuế kinh doanh qua mạng như thế nào?

Singapore thu thuế kinh doanh qua mạng như thế nào?

VTV.vn - Tại Singapore, việc thu thuế kinh doanh qua mạng chỉ áp dụng một loại thuế tiêu dùng, đánh vào người mua với thuế suất chung là 7% trên hóa đơn bán hàng.