TV& VIDEO

kinh doanh tại chung cư

TP.HCM rà soát, xử lý vi phạm kinh doanh tại chung cư

TP.HCM rà soát, xử lý vi phạm kinh doanh tại chung cư

VTV.vn - UBND TP.HCM đã giao UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm tổ chức tổng kiểm tra, rà soát và xử lý các trường hợp vi phạm kinh doanh tại chung cư.