kinh doanh thuốc lá

Khánh Hòa: Khó khăn trong kiểm soát buôn bán thuốc lá nhập lậu

Khánh Hòa: Khó khăn trong kiểm soát buôn bán thuốc lá nhập lậu

VTV.vn - Kiểm tra ở đâu là phát hiện vi phạm ở đó – tình trạng này liên tục diễn ra trong hoạt động kinh doanh thuốc lá ở thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa.