TV& VIDEO

kinh doanh tiền ảo

Ấn Độ không công nhận Bitcoin

Ấn Độ không công nhận Bitcoin

VTV.vn - Theo Bộ Tài chính Ấn Độ, quan điểm nhất quán của Chính phủ là các loại tiền ảo hay Bitcoin không phải là đồng tiền hợp pháp.